Bina güçlendirme uygulamaları deprem kuşağında bulunan ülkemiz için bir gereklilik teşkil etmekte.

Çevre koşulları ve deprem etkileri göz önüne alınarak, gelişen teknoloji ve yeni yapım yöntemleriyle birlikte, hasar gören veya görmeyen tüm yapıların ya da bir yapı elemanının deprem yönetmeliğinde öngörülen performans düzeyine çıkarmak için yapılan işlemlere bina güçlendirme denir.

Bu işlemleri yapının cinsi ve niteliği, kullanım amacına göre, karbon lifli kompozitler, betonarme, çelik gibi farklı malzemelerle doğru proje yöntemlerle uygulamaktayız.