Bina onarımı hasar görmüş yapı bölümlerinin belirli yöntemler kullanılarak mukavemetinin artırılması ile öngörülen güvenlik düzeyine çıkarılması işlemlerinin tümüdür. Bir binanın tamamının ya da bazı yapı elemanlarının herhangi bir nedene bağlı olarak hasar görmesi durumunda genellikle bina onarımı yapıldıktan sonra buna ek olarak bina güçlendirme de yapılmaktadır. 

Yapı çok eskiyse ve taşıyıcı elemanlarında yaşa bağlı olarak bir hasar söz konusuysa, bir deprem olmuşsa ve yapıda bir takım hasarlar meydana gelmişse, yapının üzerinde bulunduğu zeminde sıvılaşma, kayma, oturma gibi durumlar sebebiyle bina hasar görmüşse binada yapılan bazı tetkikler sonucunda binanın onarımının söz konusu olup olmadığı belirlenir. Eğer bina onarılarak ve sonrasında da güçlendirilerek kurtarılabilecek durumdaysa bu yöntemler uygulanır. 

Bina onarımı için her yapı kendi içinde değerlendirilmelidir. Yani bina onarımı konusu standartlaştırılmadan her yapı için kendine özgü çözümler geliştirilerek uygulanmalıdır. Binada yapılacak onarım ile genellikle binanın dayanımını arttırmak ve olması gereken noktaya getirmek hedeflenmektedir. Onarım işlemi binanın bazı elemanlarının hasar görmüş olması ve olması gereken yanal rijitliğe sahip olması durumunda yapılabilmektedir. Bu kriterlerin belirlenmesi ise mühendis veya mimar gibi teknik elemanların binada yapacağı incelemeler ile sağlanmaktadır. Bu teknik elemanların yapacağı incelemeler projeler ve raporların incelenmesi, mevcut rölövelerin çıkarılması, binanın donatı malzemelerinin durumu ve özelliklerinin belirlenmesi gibi işlemleri kapsamaktadır. 

Bina Onarım Hizmetimiz

Bina onarımı yapının incelenmesinden sonra verilen karara göre yapı elemanı onarımı, bölgesel onarım, kirişler, kolonlar, döşemeler gibi yapı bölümlerinde veya çatı gibi bölümlerde yapılan onarım işlemlerini içerir. Bu işlemler genel onarım ilkesine bağlı kalınarak yapılmalıdır. Genel onarım ilkesi ise yapının sahip olduğu yatay rijitlik dağılımının değişmemesidir. Bina onarımında Oftek inşaat uzun yıllardır bu hizmeti vermekte olup işimizde son derece titiz çalışmaktayız. Sizleri güvenli yapılarda tutmak bizim en temel ilkemiz. 

Bina onarımında yapılan işlemler; kiriş, kolon gibi yapı elemanlarının çelik profiller veya lamalar kullanılarak onarılması, taşıyıcı elemanlarda görülen çatlakların reçine veya çimento harcı enjeksiyonu ile doldurularak onarılması, yığma yapılarda duvarda veya perde onarımında çimento, kum ve su karışımı betonun basınçlı bir şekilde püskürtülmesi ile onarılması, betonarme veya çelik mantolama, güçlendirilmiş kompozit malzemeler ile mantolama yöntemi, karbon şeritler kullanılarak etriyelerin güçlendirilmesidir.