Boru güçlendirme hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmis boru hatlarında meydana gelen bir hasarın giderilmesi veya boru hattının mukavemetinin arttırılması için gerçeklestirilen çalısmalar bütünüdür.

Boru hatları aracılıgıyla gaz veya sıvı maddelerin transferi saglanmakta ve boru hatları bu sebeple çok önemli bir islevi yerine getirmektedir. Boru hatlarında zamanla olusan deformasyonlar ve kesit kayıplarını, karbon lifli kompozitler kullanarak, istenilen basınç dayanımlarına ulastırıyoruz.

Boru güçlendirme hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş boru hatlarında meydana gelen bir hasarın giderilmesi veya boru hattının mukavemetinin arttırılması için gerçekleştirilen çalışmalar bütünüdür. Boru hatları aracılığıyla gaz veya sıvı maddelerin transferi sağlanmakta ve boru hatları bu sebeple çok önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Boru hatlarının çeşitli sebeplerle deforme olması, deprem, korozyon gibi dış etkiler sebebiyle hasara uğraması sonucunda sızıntılar yaşanmasının önüne geçilmesi için boru güçlendirme uygulamalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Boru güçlendirme uygulamalarına geçilmeden önce borularda meydana gelen hasarlar ve bu hasarların neden kaynaklandığı tespit edilmekte, borunun nasıl onarılacağına ya da değiştirilip değiştirilmeyeceğine karar vermek amacıyla bazı analizler yapılmaktadır. 

Boru güçlendirme uygulamaları bu işin eğitimini almış kişilerce yönetilmelidir. Güçlendirme işleminden önce deformasyon kaynağının tespit edilmesi güçlendirme uygulamasından sonra aynı nedenden kaynaklan deformasyonlara önlem alabilmek için önemli bir adımdır. Boru güçlendirme Oftek inşaat firmamızca yapılmaktadır ve bu alanda uzun yıllardır hizmet vermektedir. Sizlere bu alanda yetkin bir hizmet vermekteyiz. 

Boru Güçlendirme Ne İçin Yapılır?

Boru hatları yukarıda da belirtildiği üzere enerji, petrol sektörü, kanalizasyon sistemleri gibi uygulamalar için vazgeçilmez unsurlardır. Bu nedenle boru hatlarında meydana gelecek en ufak bir hasar maliyeti oldukça yüksek olacak sızıntılara sebep olabilmektedir veya güvenlik zafiyetleri yaratabilmektedir. Bu yüzden deprem gibi doğal afet sonucunda hasar görmesi veya boru hatlarının korozyon, oksitlenme, delinme gibi sebeplerle hasar görmesi sonucunda güçlendirilir. Böylece güçlendirme yapılmasıyla oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğun önüne geçilebilmektedir. Boru güçlendirme uygulamaları çoğunlukla üretimi aksatmayacak şekilde yapılabilmektedir. 

Boru Güçlendirme Nasıl Yapılır?

Boru güçlendirme uygulamaları borunun imal edildiği malzemeye göre değişim göstermektedir. Boru çelik malzeme kullanılarak mı üretilmiş yoksa beton malzeme mi kullanılmış tespit edilir ve buna göre güçlendirme metodları uygulanır. Bunun yanı sıra boru hattından geçen maddenin niteliği, borunun hat içindeki yeri gibi faktörlerde uygulama aşamasına geçmeden önce tespit edilen parametrelerdir. FRP kompozit malzemeler beton, çelik, betonarme gibi malzemelere dıştan sararak kullanılan malzemelerdir. Boru güçlendirme uygulamalarında da en yaygın olarak kullanılan malzeme karbon fiberdir. Bu malzeme ile boru güçlendirme uygulamaları kolay bir şekilde ve hızlıca gerçekleştirilebilmektedir. Bu malzeme ile borunun akış kapasitesi olumsuz etkilenmemekte bu da onu daha kullanışlı hale getirmektedir.