Boru güçlendirme hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş boru hatlarında meydana gelen bir hasarın giderilmesi veya boru hattının mukavemetinin arttırılması için gerçekleştirilen çalışmalar bütünüdür.

Boru hatları aracılığıyla gaz veya sıvı maddelerin transferi sağlanmakta ve boru hatları bu sebeple çok önemli bir işlevi yerine getirmektedir.

Boru hatlarında zamanla oluşan deformasyonlar ve kesit kayıplarını, karbon lifli kompozitler kullanarak, istenilen basınç dayanımlarına ulaştırıyoruz.