Proje, bir insaatın baslangıç asamasında bulundugu bölgenin imar planı ve yönetmeliklerine göre plan, kesit ve görünüslerinin çizilmesi, dıs görünüsü, iç düzeni, çevresindeki yapılarla olan iliskisi gibi konularda yapılan islemler bütünüdür.

Bir mimari proje bulundugu bölgedeki belediye veya Çevre ve Sehircilik Bakanlıgı’nın o bölgede uygulanmasını istedigi kurallara göre çizilir. Uzman mühendis ve mimar kadromuzla A dan Z ye tüm ihtiyaçlarınıza karsılık vermekteyiz.

Plan, proje ve rölöve nedir? Neden yapılmaktadır? Oftek İnşaat olarak proje, plan ve rölöve işlemlerini uzun yılların getirdiği engin tecrübe ve bilgi birikimi ile birlikte başarı bir şekilde yapmaktadır. 

Proje, bir inşaatın başlangıç aşamasında bulunduğu bölgenin imar planı ve yönetmeliklerine göre plan, kesit ve görünüşlerinin çizilmesi, dış görünüşü, iç düzeni, çevresindeki yapılarla olan ilişkisi gibi konularda yapılan işlemler bütünüdür. Bir mimari proje bulunduğu bölgedeki belediye veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın o bölgede uygulanmasını istediği kurallara göre çizilir. Mimari proje bu şekilde hazırlanır ve yapılacak olan bina bu projeye göre hayata geçirilir. Bir mimari projede; vaziyet planı, kat irtifakı, bağımsız bölümler veya toplam inşaat alanını gösteren metrekare cetveli, çatı planı, kesitler, görünüşler, otopark alanı gibi bilgiler bulunmalıdır. Oftek İnşaat olarak hali hazırda mevcut projelerinize revize işlemlerinize ek sıfırdan olacak şekilde sizlerin isteklerin doğrultusunda imar planlarına %100 uyumlu projeler gerçekleştirmekteyiz. 

Plan, yapılması planlanan projenin hayata geçirilebilmesi için projeye ait tüm ayrıntıların ölçülü bir biçimde çizilmesi aşamasıdır.Planlar genel olarak 1/50 ölçeğinde çizilmektedir. Plan çizimleri günümüzde cad (autocad, idecad) gibi bilgisayar programları vasıtasıyla kolayca yapılabilmektedir. Planlar kat planları, vaziyet planları, yerleşim planları şeklinde sınıflara ayrılmaktadır. Kat planları binayı meydana getiren bodrum kat, zemin kat, asma kat, çatı katı ve diğer normal katların planlarıdır. Yerleşim planları ise binanın bulunacağı parsel üzerinde koordinatlar girilerek kesin durumu belirlenmektedir. Bu planlar dışında bir de vaziyet planları bulunmaktadır. Vaziyet planında da projenin uygulanacağı parsel, bu parselin komşu parsellerle ilişkisi, parselin yol ile arasındaki ilişki, binanın oturağı alanın durumu ve çevre binalarla ilişkisi gibi durumlar ortaya konmaktadır. 

Rölöve, kelimesinin birden fazla tanımı yapılabilmektedir. İlk olarak rölöve şu şekilde tanımlanabilir. Bir projenin yapım aşamasında bir ön inceleme yapılarak fikir oluşturma aşamasıdır. Basit ölçüm yöntemleri kullanılmaktadır. Bir diğer tanımı ise mevcut yapının bir kısmının veya tamamının boyutlarının ölçülmesi ve buna göre kesit, görünüş ve planlarının tekrardan çizilmesi işlemidir. Restorasyon, restitüsyon çalışmalarında rölöve alma sonucunda belirlenen mevcut durum üzerinden ne yapılacağına karar verilmektedir. Yani kısaca rölöve çalışması bir yol, yöntem belirleme çalışmasıdır. Diğer bir işlevi ise herhangi bir yapı hakkında bir arşiv oluşturma yöntemi olmasıdır. Böylece belirlenen ölçüler ilerleyen dönemlerde yapının onarılması veya ilk hali ile karşılaştırma yapılmasını sağlanmaktadır. Oftek İnşaat olarak sizlerle bu işlemleri son derece titiz bir şekilde yapıp en baştan en sonuna kadar tüm projelerinizi başarıyla tamamlamaktayız.