Mevcut donanıma sahip binaların çoğu sağlamlık açısından büyük sorunlar teşkil ediyor. Ülkemiz deprem tehlikesi altında yer aldığı için yapıların sağlamlığı can ve mal güvenliği vs. gibi sebeplerden dolayı yapı sağlığı analizi  yapılması gerekiyor. Sağlıklı bir bina tamamen yapının verimliliği ve risksiz bir yapı olmasıyla ilgilidir. Sağlıklı bir yapı, yapıyı kullanan insanların en yüksek verimlilikte çalışabilmesini sağlayan bir binadır. Binanın amacı, yapı içinde çalışan insanların en yüksek verimlilikle çalışabilmelerini sağlamaktır. Ancak binanın bakımı ve onarımı yine içerisinde oturan veya yapıyı herhangi bir sebeple kullanan  kişilere düşmektedir.

Türkiye deprem kuşağında olan bir ülkedir, depremin varlığını ülkemizde bilsek bile maalesef çokta bilinçli değiliz. Depremler maalesef önlenemez fakat bir yapı üzerindeki hasarları da minimize etmek bizim elimizdedir. Bu hasarları  bir takım yöntemlerle kontrol altına almak mümkündür. Bu kontroller yapı sağlığı analizi yapılarak belirlenmelidir. Fakat bunun öncesinde bir yapının yapı sağlık analizini yapmak için, o yapının yapı sağlığı izlemesi yapılmalıdır. Peki, Yapı sağlığı izlemesi nasıl yapılır? Yapı sağlığı izlemesi şu şekilde yapılır. Yapı sağlık analizi yapmak istediğimiz yapıların kritik noktalarına küçük titreşimleri algılayabilen ve yapı sınıfına göre hassas ivmeölçerler monte edilir ardından, bu titreşim hareketlerinin olduğu veriler toplanarak bir gözlem makinesine iletilir. Çeşitli grafikler yardımıyla grafikteki hasarlı olan bölgeler kritik bölgeler vs. ile yapının frekansı belirlenmiş olur. Bu frekans değerlerinden yola çıkarak elimizdeki yapının çeşitli yazılımlarla yapı analizi yapılır. Bununla beraber yapmış olduğumuz yapı sağlığı analizinin faydaları nelerdir? 

Yapı Sağlığı Analizinin Faydaları 

Mevcut yapıda Depremler yaşanmadan önce yapının kalan ömrünü belirlemek amacıyla ve nitekim, İnşaat mühendislerinin amacı bir yapı tasarlarken o yapının deprem altındaki davranışını baz alarak dışarıdan gelen yükler karşısında o yapının tekrar kullanılabilir olmasını sağlamaktadır. Bu yüzdenyapı sağlık analizinde amacımız, deprem sonrasında hasar gören yapıların veya yıkılması öngörülen yapıların onarılıp güçlendirilmesi ve can kaybın en aza indirgemektir. Yapı sağlık tespitinin olumsuz yönü bu konuda uzman bir teknik ekip yetersizliğinden kaynaklı sorunlardır.Oftek inşaat olarak uzman ekip kadromuzla her zaman yanınızdayız. Sonuç olarak, yapı sağlık tespiti sonucunda çıkan yapı sağlığı analizi her ne kadar gerekli görülmese de ilerleyen zamanlarda önemini mutlaka arttıracaktır.