Yapısal Güçlendirme

Yapısal güçlendirme tanım olarak mevcut bir yapı üzerinde hasar görmemiş yapı elemanlarının şu anki halinden daha fazla yük taşıyabilmesi için yapılan işlemlerdir. Yapısal güçlendirme işlemine çeşitli sebeplerle ihtiyaç duyulmaktadır. Bir binanın uzun süredir yapılmış olması sonucunda taşıyıcı sisteminin bileşenlerinde meydana gelen çürüme, yorulmalara bağlı olarak mukavemetinde meydana gelen azalmayı gidermek için yapılmaktadır. Bunun yanı sıra yeni sayılabilecek kadar kısa bir süre önce inşa edilmiş binalarda da zeminden kaynaklı yaşanabilecek sorunlar veya yaşanacak herhangi bir depreme karşı binayı daha dayanıklı hale getirmek için de yapısal güçlendirmeye ihtiyaç duyulabilmektedir. 

Yapısal Güçlendirme Nasıl Yapılır?

Yapısal güçlendirme aşamasında ilk olarak yapılacak işlem binanın bu konuda uzman kişiler tarafından incelenmesidir. Herhangi bir nedenden dolayı binanın mukavemetinde azalmaya sebep olacak bir durum varsa böylece uzman kişilerce bu durum tespit edilmekte ve nasıl bir güçlendirme uygulanacağına karar verilmektedir. Binanın zemininde kayma, çelik donatılarında paslanma, çürüme, kolonların beton oranlarında eksilme gibi durumlar binanın güçlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Böyle durumlar gözlenen yapıyı yıkıp yeniden yapmak yerine bina güçlendirme uygulaması ile çok daha ekonomik olarak bina herhangi bir afete karşı dayanıklı hale getirilebilir. 

Yapısal Güçlendirme operasyonunun ilk aşaması doğru ve kapsamlı yapılan bir analizdir. Bu analiz sonucu hangi aşamaların uygulanacağı belirlenir. Bu güçlendirme operasyonlarına paslı demirler, beton kesitleri de dahil edilir. Onarımın yapılması için gevşek ve dökülen beton kısımlar kontrollü bir şekilde yapıdan alınır. Gerekli operasyonun uygulanması için yapının eksik yönleri temizlenir böylece yeni atılacak betonun daha sağlam tutması amaçlanır. Özellikle paslanmaya karşı yapı iskeletini oluşturan demirlere kimyasal sıvılar sürülür. Bu kimyasallar paslanmayı önlemiş olur. Yapının kolonları da bu işlemlere taabi tutulur. Böylece yapı daha dayanıklı bir hale gelmiş olur.

Binanın güçlendirilmesi gerektiğini tespit etmek için mühendisler, mimarlar veya teknikerler gibi teknik elemanlar binanın zemin etüdü raporu, statik projesi gibi yapının önceden yapılmış raporlarını inceleyerek binanın buna uygun yapılıp yapılmadığını kontrol eder. Yapı elemanlarından (kolon, kiriş vb.) sertleşmiş beton numunesi olan karotlar alınarak basınç deneylerine tabi tutulur. Binanın çelik donatılarının durumunu tespit etmek için bazı deneyler yapılır (röntgen çekmek gibi). Bu tarz çalışmalar neticesinde güçlendirilme yapılmasına karar verilen bina için mantolama, çelik mantolama, kolon mantolama, betonarme mantolama, karbon fiber malzeme ile sarma, çimento veya epoksi enjeksiyonu, plaka yapıştırma, kanat ekleme, duruma göre bina traşlanarak kat eksiltme, zemin güçlendirmesi, gibi yöntemler kullanılarak güçlendirme yapılmaktadır. 

Bu güçlendirme işlemlerinde kullanılacak yapısal güçlendirme ürünleri beton, çelik ve karbon fiber gibi malzemelerdir. Bu malzemeler yukarıda bahsettiğimiz yöntemler kullanılarak binaların yapısal güçlendirme işlemlerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktadır. Böylece binalar güçlenerek mukavemet kazanmaktadır. 

Yapısal Güçlendirme Teknikleri

Bulunduğumuz coğrafya deprem bölgesinde olduğu için yapılarımızı da depreme dayanıklı olarak yapmamız gerekiyor. Yapıların depreme daha dayanıklı olması için birden fazla yol mevcut. Bu yollardan en uygunu kullanılarak depremden korunmak mümkün hale gelebilir. Ülkemizde depreme karşı dayanıklı yapılan binaların sayısı her geçen gün artıyor. Öyle ki artık depreme dayanıklı olmayan binalar yıkılıyor ve baştan yapılıyor. Yapısal güçlendirme binaların gerekli önlemler alınarak daha güçlü olmasını sağlar. Bilinçsizce ve denetimden uzak olan yapılar bu işlem sayesinde daha güçlü ve güvenilir hale gelebiliyor. Bu işlem ile yapıya bazı destekler uygulanır binanın depreme ve rüzgara karşı olan direnci maksimuma çıkarılmaya çalışılır. Peki hangi binaların yapısal güçlendirmeye ihtiyacı vardır?

Yapısal Güçlendirme Gereken Binalar

Bu binalara örnek verilecek olursa en başta tarihi yapılar diyebiliriz. Bu yapılar depreme vb. afetlere karşı dayanıklı yapılmadığı için kesinlikle yapısal güçlendirme işlemine taabi tutulması gerekmektedir. Tarihi yapıların korunması gayet önemlidir bu yüzden maliyetten kaçınılmaz. Tarihi yapılardan sonra ofislere, apartmanlara, mağazalara örnek verebiliriz. Söz konusu bu yapılar olunca maliyet tabi ki de önemli oluyor. Bizler uzman ekiplerimiz ile yapılarınızı uygun analizlerden geçirerek en uygun işlemleri uyguluyoruz. Yapılarınızı depreme ve afetlere karşı daha dayanıklı ve hazırlıklı hale getiriyoruz. Yapısal güçlendirme aşamalarında araştırma ve analiz kısmı çok önemlidir. Uygun analizlerin yapılması gerekli işlemleri de beraberinde getirecektir. Böylece gereksiz operasyonlar uygulanmayarak hem yapınızı hem de cebinizi korumuş olacağız.