Bina güçlendirmesi yaparken amaç, bir yapının deprem karşısında en güvenli şekilde hareket etmesini sağlamaktır. Her yapının (gerek betonarme gerek yığma gerekse çelik) deprem karşısında gösterdiği titreşim hareketi farklılık göstermektedir. Farklı deprem itkilerine göre değişiklik gösteren titreşim hareketleri en doğru teknikle uygulamaya geçirilmelidir. Bina güçlendirmesi çalışmalarının etkili şekilde sağlanması için iyi bir teknik kadro ve gerekli ekipmanların temini gereklidir. Türkiye deprem kuşağında olduğu için güçlendirme sebepleri arasında en büyük etki deprem etkisinin oluşturduğu yatay hareketlerden kaynaklanmaktadır. Son zamanlardaki depremde olan kayıpların çoğu statik projeye uyulmayıp tabiri caizse Demirden çalmaktan olmuştur. Yapılan hataların başlıcaları kolon kiriş birleşim yerlerindeki etriyenin sıklaştırılmamasından ve beton yerleşimi ve kalitesinden kaynaklanmaktaydı. Yapılan araştırmalarda Türkiye’de meydana gelmiş depremlerde ortaya çıkan kayıpların çoğunluğunun binalarda kullanılan eski teknikler ve malzemelerin yetersizliği olarak tespit edilmiştir. İnşaat mühendisliği ana bilim dalının yapılardaki, statik tasarlaması yapılırken ilk hedefi, yapının deprem karşısında kararlı hareket etmesinin sağlanmasıdır. Herhangi bir deprem anında binanın ayakta kalması ilk tercih olmakla birlikte olası büyük şiddetli bir depremde de en az hasarla depremden çıkması istenmektedir. Bu hasarları en aza indirgeyip, bir yapıyı yıkmak yerine, maliyeti minimuma indirecek bir takım bina güçlendirme uygulamaları yapmak gerekir. Bina güçlendirmesinde uzun yıllardır hizmet veren oftek inşaat firmamız sizlere bu alanda profesyonel hizmetler sunmaktadır. 
 

Bina Güçlendirme Uygulamaları Nelerdir?

Bina güçlendirme uygulamalarından en yaygın olanı, mantolama teknikleridir. Mantolama olarak ise betonarme, çelik ve karbon lifli polimer ile güçlendirme teknikleri son derece yaygın olan bina güçlendirme uygulamalarından birisidir. Betonarme binalarda yaygın olanlar beton, Çelik ve fiberbond yani karbon fiberidir. Fiberdont, yapısında karbon ve reçine karışımı olan lifli yani elyaf bir malzemedir. Kolona sarılarak eşit oranda güçlendirme sağlar. Kısa sürede uygulamasıyla ve az oranda maliyetiyle yaygın olarak kullanılmaktadır. Maliyeti düşük olan bir diğer uygulama ise filiz ekimi veya duvar ekim yöntemidir. Bu yöntem çelik örülerek oluşturulan bir bina güçlendirme sistemidir. Binaların özellikleri itibariyle bina güçlendirme çeşitleri de farklılık gösterir. Bina güçlendirme uygulamaları, Mantolama veya gömlek geçirme uygulaması, kolon mantolama, çelik mantolama, betonarme mantolama, yeni ve eski betonları kaynaştırma ve yaygınlığını koruyan epoksi enjeksiyon uygulamasıdır.