Bir yapıda oluşan hasarlardan ötürü yapıda güçlendirmelerin yapılma sebepleri birbiri ile benzerlik gösterir. Nitekim hem bina hem fabrika için güçlendirmeyi bir takım hasarlardan dolayı bu hasarı en aza indirgemek ve yıkıcı deprem etkilerinden korumak için yapmaktayız. Projesi olmayan yapılar, deprem yönetmenliğine uygun olmayan yapılar depremden hasar görmüş yapılar vs. bu tarz yapıların güçlendirme yapılması gerekmektedir. Fabrika güçlendirmeleri ise binalara göre bir takım değişiklik gösterir. Fabrika güçlendirmelerinde genelde karbon fiber dediğimiz bir teknikle fabrikalar güçlendirilmektedir. Bir takım güçlendirme yöntemi mevcuttur fakat bir binayı bir fabrikayı baştan başa güçlendirmek son derece maliyetlidir. Bu yüzden hasar tespiti yaptığımız bölgeler için fabrika güçlendirme yapmalıyız. Betonun dayanımlı bir bina için çok önemlidir. Şayet düşük dayanımlı beton olarak nitelendirilen  betonarmeden yapılmış fabrikaların mutlaka kesin suretle güçlendirmesinin yapılması gerekmektedir. Bina tasarlarken ya da bir fabrika tasarlarken, 2018 de çıkan Yeni deprem yönetmeliğine göre, TS500 e göre vs. düşük dayanımlı beton sınıfı ile ilgili bir takım sağlanması gereken koşullar bulunmaktadır. Bunlar arasında düşük dayanımlı bir yapıyı güçlendirmek için karbon fiber tekniği kullanılabilir. Kolon kiriş birleşim bölgelerinde kolon ya da kirişin zayıflaması sonucu ya da bir takım inşaat kusurlarıyla ilgili mutlaka güçlendirme yapılmalıdır. Güçlendirme ile hasarı indirgeyemiyorsanız asla ısrar etmeyiniz aksi takdirde hem yasal olmayan hasarlı bir yapıda kullanım sürdürdüğünüz için hem de canınıza kastettiğiniz için sonuçları hezeyanla bitebilir.Bir fabrikada güçlendirme, öncelikle fabrikanın yapısının analiziyle başlamaktadır. Bu hasar tespitleri uzmanlar aracılığıyla belirlenip sizin fabrikanızda olan hasara göre hasarın boyutu tespit edilir ve daha sonra fabrika güçlendirmesi başlar. Bunun akabinde fabrika güçlendirme tekniklerini inceleyelim.

Fabrika Güçlendirme Teknikleri

Analizler sonucu uzmanların belirlediği özellikle inşaat mühendislerince belirlenen bir takım uzmanlık gerektiren yöntemler kullanılabılır. Bir diğer ikisi ise betonarme güçlendirme tekniği olarak adlandırdığımız daha çok deprem yönetmeliklerine uyulmayan yapılarda karbon elyaf güçlendirmesi ve Çelik konstrüksiyon güçlendirmesidir. Elyaf lifler çelikten daha hafif olduğu için fabrika güçlendirmesi yapılacağı zaman genelde onlar tercih edilir. Üstelik elyaf lif çelikten yaklaşık olarak üç kat daha dayanıklıdır. Hem dayanıklı hem hafif olması sebebiyle fabrika güçlendirmesinde elyaf kullanımı son derece yaygındır. Bu noktada Oftek inşaat olarak son teknoloji ürünler kullanarak fabrikalarınızı her türlü tehlikeye karşı korunaklı bir hale getirmekteyiz.