Betonarme yapılar, kullanım süreleri içinde bir takım değişikliklere uğradıkları için belli yerlerde hasarlar meydana gelmektedir. Bu değişiklikler deprem, aşırı yükleme, donatı korozyonu, zararlı fiziksel ve kimyasal etkiler vs. şeklinde kendini gösterir. Hasarlar yapıda oluşan etkinin şiddetine bağlı olarak kılcal çatlaklar, derin çatlaklar, dökülmeler ya da kopmalar şeklinde oluşabilir. Yapıda meydana gelen hasarların tespiti ve şiddetini belirlemek için uzman bir ekiple analiz yapılmalıdır. Hasarlı elemanların ve güçlendirilmesinde birçok yöntem kullanılmaktadır. Birçok yöntemi etkin bir şekilde kullanabilen Oftek inşaat firmamız yapının hasarına göre uygun güçlendirme tekniğini uygulamaktadır. 

Güçlendirme Nedir?


Güçlendirme çok fazla hasar almamak şartıyla, bir yapı veya yapı elemanını uygun görülen kriterleri sağlaması için istenilen düzeye çıkarmak için yapılan işlemlerdir. Yapı güçlendirmesi neden yapılır?


Yapı güçlendirmesi, Bir yapının kullanım alanında değişiklik olması halinde, örneğin konut olan bir yapı okul olarak kullanılırsa, ya da okul olarak tasarlanan bir yapı düğün salonu olarak kullanılırsa projede bir takım değişiklikler söz konusu olur ve  yapıda istenmeyen hasarlar oluşturmaktadır. İnşaat mühendisleri projeye uygun olan hareketli yük hareketsiz yük gerek zemin etkileşimini de göz önüne alarak bir takım statik hesaplamalarla uygun projeyi analiz yapıyor. Fakat vatandaşlarca, günümüzde kullanım amacı farklı olan yapılar haline dönüşmektedir. Bir diğer güçlendirme gerektiren koşul, güncel yönetmelik ve şartları sağlamazsa, beton dayanımında bir takım olumsuzluklar söz konusu ise donatı projesine göre yapılmazsa, ya da statik proje çözümünde hatalar mevcutsa, projeye uymama söz konusu ise yine az katlı olarak tasarlanıp müteahhitlerce  çok kat elde edebilmek çok katlı bir yapı haline dönüştürmek, ana taşıyıcıları kırmak, yetersiz bir şekilde oluşan yanal rijitlik vs. gibi etkilerden dolayı yapı güçlendirme işlemleri yapılmalıdır. Yapı güçlendirme işlerini yaparken projeye uygun şekilde bir takım kimyasal malzemeler kullanılarak yapılan işlemlere dikkat edilmelidir. Bunların en yaygın olan yapı güçlendirme şekli Kimyasal dübel (Harç), demir filizi ekilmesinde en yaygın yöntem olup; özellikle hasar görmüş kolon ve kiriş yerlerinde mantolama uygulamalarında kullanılmaktadır. Yapı güçlendirmeleri her ne kadar günümüzde önemsenmese de bir takım hasara uğrayan bir yapıyı uygun güçlendirme yöntemleriyle yapı mukavemetini sağlamak son derece önemlidir.