Tarihi yapı onarımı söz konusu tarihi yapıya zarar vermeden onun tarihi dokusunu bozmadan yapılması gereken onarım işlemlerini kapsamaktadır. Bir tarihi yapıyı onarma yani restorasyon işlemi yapılırken bu yapıda kullanılan malzemeler doğru bir şekilde belirlenmeli ve onarım buna uygun olarak yapılmalıdır. Yani restorasyon işlemi yapının aslına uygun bir şekilde onarılması ve güçlendirilmesini gerektirir. Eski yapılarda (cami, kilise, saray, köprü, medrese, hamam, çeşme, kervansaray, han vb.) genellikle kullanılan malzemeler taş, kerpiç, tuğla gibi malzemelerdir. Onarım işleminde bu ve benzer malzemeler kullanılmalıdır.

Bahsettiğimiz bu tarihi yapılar adından da anlaşılacağı üzere eski ve yaşlı yapılar olduğu için zaman içerisinde aşınmış, yapı elemanları hasara uğramış, yanmış veya bir deprem sonucunda ya da uzun yıllar binanın zemine uyguladığı kuvvetten ötürü zeminde oturma, kayma, sıvılaşma gibi olaylar meydana gelmiş olabilir. Bütün bu nedenler tarihi yapının onarılmasını gerekli kılmaktadır. Tarihi yapıların onarımında güvenilir şirketlerle çalışmak esastır. Zira yüzyıllardır gelen bir yapıyı yanlış ellere düşmesi beklenmedik felaketlere zemin hazırlayabilir. Bu noktada Oftek inşaat olarak uzun yılların verdiği tecrübe ve deneyimle tüm tarihi yapıları büyük bir hassasiyetle onarmaktayız.

Tarihi Yapılarda Ne Gibi Hasarlar Meydana Gelebilir?

Tarihi yapılarda yaşlılığa bağlı olarak sıvalarda dökülmeler, duvarlarda boşluklar oluşması, binanın temelinde meydana gelen oturma ve çökmeler, duvarlarda çatlaklar, kemer, tonoz ve kubbelerde görülen aşınmalar gibi hasarlar gözlenebilir. Bu gibi durumlar bu yapıların onarılmasını gerekli kılmaktadır. Bu yapılar tarihi eser niteliği taşıdığından yıkılması gibi bir durum söz konusu olamaz. Bu yüzden aslına uygun bir şekilde onarılması ve güçlendirilmesi bir zorunluluktur. 

Tarihi Yapı Onarımı Nasıl Yapılır?

Tarihi yapı onarımı aslına en uygun şekilde, orijinal malzemelerle aynı malzemeler veya benzer dayanıma sahip malzemeler kullanılarak yapılmalıdır. Bu işlem oldukça hassas bir işlemdir ve uygulanmadan önce mühendis, arkeolog, sanat tarihçisi gibi disiplinlerde eğitim görmüş kişilerce nasıl yapılacağının belirlenmesi gerekmektedir. Yapının özgünlüğü mümkün olduğunca korunmalıdır. Onarım işleminde kullanılan tekniklerden bazıları sağlamlaştırma yöntemiyle dayanımının arttırılması, yenileme yöntemiyle hasar görmüş yapıların yok olmasının önüne geçilmesi, bütünleme yöntemiyle bazı bölümleri hasar gören yapının ilk haline getirilmesi, rekonstrüksiyon yöntemiyle neredeyse tamamen yok olmuş bir yapının arşiv kayıtları yardımıyla aslına uygun bir şekilde yeniden yapılması işlemleridir. Bütün bu işlemler tarihi dokuya zarar vermeden orijinal malzemeler kullanılarak yapının daha uzun yıllar var olmasını sağlamak için yapılmaktadır.